Strona Główna Ogród Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Platforma Sygnalizacji Agrofagów

autor Ogarnij Ogród

Informacje o stwierdzonych zagrożeniach dla upraw rolniczych, monitorowanie objętych obserwacją upraw, ale i ważne komunikaty to tylko namiastka działań realizowanych przez Platformę Sygnalizacji Agrofagów. Czego dotyczy działanie platformy? Co warto wiedzieć o tej niezwykle ważnej inicjatywie i komu ona służy?

Agrofagi – co to tak właściwie jest?

Aby bliżej określić to czym zajmuje się platforma, warto poznać definicję agrofagów. Najprościej rzecz ujmując, są to różnego rodzaju czynniki wpływające negatywnie na plony roślin uprawnych. Straty wynikające z ich obecności wynoszą na świecie nawet do 35%, podczas gdy na naszym rodzimym terenie, przyczyniają się średnio do około 15% zniszczeń. Wielkość problemu zależna jest od rejonu, roślin uprawnych będących żywicielami oraz atakujących je agrofagów. Wśród nich wymienić możemy szkodliwe dla roślin uprawnych, płodów rolnych oraz zwierząt:

  • szkodniki, w tym np. żerujące na polach uprawnych owady;
  • patogeny, czyli mikroorganizmy wywołujące choroby;
  • chwasty – rośliny, które są niepożądane w uprawie. 
Agrofagi - chwasty

Agrofagi – chwasty, autor: Katja_Kolumna/pixabay.com

Platforma Sygnalizacji Agrofagów – czym jest?

Portal www.agrofagi.com.pl/ to miejsce stworzone przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach. Jest on narzędziem, które umożliwia wszystkim zainteresowanym jednostkom, firmom, organizacjom branżowym oraz rolnikom lepszą współpracę w zakresie ochrony roślin.  

Inicjatywa powstała w związku z zasadami i wytycznymi integrowanej ochrony roślin obowiązujących od 1 stycznia 2014 r., w których kładziony jest nacisk na wykorzystanie wszelkich możliwych i dostępnych metod, mogących ograniczyć do nieszkodliwego poziomu rozwoju populacji organizmów szkodliwych – agrofagów. Systematyczne monitorowanie ich pozwala zapewnić większa ochronę upraw, poprzez rozpoznawanie zagrożeń i umiejętne wykorzystanie wyników obserwacji. Tym sposobem możliwe staje się zminimalizowanie potencjalnych szkód oraz wyeliminowanie, często stosowanego w nadmiarze, zużycia środków chemicznych w rolnictwie.  

Agrofagi - szkodniki

Agrofagi – szkodniki, autor: Efraimstochter/pixabay.com

Mapy sygnalizujące występowanie agrofagów wraz z wynikami systematycznych obserwacji polowych prowadzonych w kilkuset punktach na terenie Polski to sposób na wczesne wykrywanie zagrożeń i zyskanie czasu na odpowiednią reakcję. Działanie platformy obejmuje uprawy jak żyto ozime, ziemniaki, soja, rzepak ozimy, pszenżyto ozime, pszenica ozima, pszenica jara, łubin żółty, łubin wąskolistny, kukurydza, groch, burak cukrowy czy bobik oraz ich najważniejsze choroby i szkodniki. 

Dla kogo platforma została stworzona?

Narzędzie to daje niezwykłe możliwości w zakresie wczesnego wykrywania zagrożeń dla upraw, a co za tym idzie, umożliwia ono wszystkim zainteresowanym jednostkom oraz organizacjom szeroką i spójną współpracę w obszarze ochrony roślin. Dzięki wynikom sygnalizacji agrofagów, ich monitorowaniu, systemom wspomagania decyzji w ochronie roślin, aktualizowanym informacjom czy metodom i technikom ochrony roślin możliwe jest wykorzystanie w uprawie bezpiecznych środków.  Co za tym idzie, realnym jest wyraźne zwiększenie plonów i przeciwdziałanie stratom w uprawach zanim te nastąpią. 

Agrofagi - choroby roślin

Agrofagi – choroby roślin, źródło: depositphotos.com

Platforma Sygnalizacji Agrofagów już od pierwszego dnia funkcjonowania służy rolnikom i ogrodnikom w osiąganiu wyraźnie lepszych wyników w produkcji. To niezwykle użyteczne narzędzie obejmuje problem agrofagów całościowo, ujmując wszelkie zagadnienia dotyczące ochrony roślin uprawnych w jednym, łatwo dostępnym miejscu. 

Ogromne zaangażowanie, doskonała współpraca wielu instytucji oraz nieustanna praca nad bieżącą sytuacją upraw czyni Platformę Sygnalizacji Agrofagów niezastąpionym źródłem wiedzy i wsparcia dla rolnictwa. Szeroko pojęta integrowana produkcja i ochrona upraw rolniczych oraz ogrodniczych dzięki temu rozwiązaniu zyskuje:

  • większą rentowność na poziomie gospodarstwa,
  • możliwość wykonania zabiegów z użyciem bezpiecznych środków ochrony roślin,
  • pełną wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń agrofagami. 

Działkowców i ogrodników szczególnie zainteresuje zakładka „Komunikaty„, gdzie umieszczane są informacje ich dotyczące.

Fot. główna: HelgaKa/pixabay.com

Przeczytaj także

Dodaj komentarz