Gałęzie sąsiada na mojej działce – czy można je usuwać?

Ogarnij Ogród Przez Ogarnij Ogród
7 minut czytania
Gałęzie sąsiada na mojej działce, autor: Alexey_Marcov/pixabay.com

Działki wokół domów, zwłaszcza w dużych miastach, albo działki ROD są często niewielkie i zdarza się, że gałęzie posadzonego przed laty małego drzewka zaczynają przerastać na sąsiadującą posesję. I zaczyna to być denerwujące, gdy gałęzie sąsiada na mojej działce zaczynają choćby zasłaniać słońce. Do tego opadają liście, które trzeba systematycznie grabić, a jeśli dodatkowo jest to drzewo owocowe, to opadają również i owoce. Jeśli stosunki sąsiedzkie są poprawne, nie ma problemu, wystarczy poprosić sąsiada, żeby skrócił gałęzie. Gorzej, jeśli nasze relacje z sąsiadami są żadne, wówczas dobrze jest po prostu znać swoje prawa, jeśli uprzejma prośba nie skutkuje. Należy również znać prawa sąsiadów, jeśli przyjdą poprosić o przycięcie gałęzi naszych drzew, a nam nie bardzo się to uśmiecha 🙂

Gałęzie sąsiada na mojej działce
Gałęzie sąsiada na mojej działce, autor: Alexas_Fotos/pixabay.com

Gałęzie sąsiada na mojej działce – jak się ich pozbyć

Jeśli przeszkadzają nam gałęzie drzew zasadzonych na sąsiedniej posesji, bo przerosły na naszą, to oczywiście są sposoby na to, żeby się ich pozbyć. Zakładamy tutaj oczywiście ten najmniej komfortowy scenariusz, że pójście z lemoniadą do sąsiada nic nie dało i trzeba sobie poradzić inaczej. Oczywiście zgodnie z prawem. A prawo w tym wypadku jest jasne i czytelne – możemy pozbyć się gałęzi, a nawet korzeni przerastających na naszą posesję, byleby tylko zachować następujący scenariusz:

 • należy powiadomić sąsiada o gałęziach i/lub korzeniach przechodzących na naszą działkę, dając mu jednocześnie termin, w którym ma je usunąć, oczywiście najlepiej jest to zrobić pisemnie, wysyłając prośbę listownie, za potwierdzeniem odbioru;
 • jeśli w wyznaczonym terminie zero odzewu, a gałęzie i/lub korzenie drzew sąsiada wciąż są na naszej działce, wówczas możemy je usunąć, nawet jeśli spowoduje to uschnięcie roślin;
 • obcięte części roślin pozostają do naszej dyspozycji, nie musimy nic sąsiadowi oddawać, gałęzie można wykorzystać choćby do palenia w kominku. Jeśli dokonaliśmy cięć gałęzi drzew owocowych, owoce stają się naszą własnością.

Nasze postępowanie jest zgodne z art. 150 Kodeksu Cywilnego oraz z orzecznictwem Sądu Najwyższego. Pamiętajcie jednak, żeby jednak najpierw spróbować dogadać się z sąsiadem. Po co mieć wroga za płotem? 🙂

Drzewo sąsiada zacienia naszą działkę

Jednak nie zawsze jest tak, że gałęzie sąsiada na naszej działce się znajdą. Bywa, że drzewo jest nawet dość daleko od granicy działki i żadna gałązka nie przechodzi na nasz teren. A jednak drzewo rosnące na sąsiedniej posesji jest tak potężne, że zacienia naszą działkę.  A często jest to nawet kilka lub więcej drzew. Wiadomo, że w cieniu rośnie niewiele roślin ozdobnych. A już o posiadaniu warzywnika w cieniu mowy nie ma. Większość warzyw potrzebuje bowiem słońca by rosnąć i dojrzewać. Czy wówczas jesteśmy bezradni? Otóż nie.

Art. 144 Kodeksu Cywilnego mówi, że : „Właściciel nieruchomości, a także osoba użytkująca lokal mieszkalny lub użytkowy, powinna przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno- gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych,…”, a Sąd Najwyższy w wyroku o sygnaturze III CRN 126/72 stwierdził, że również nadmierne zacienianie sąsiedniej nieruchomości można uznać za negatywne oddziaływanie. Jeśli więc w żaden sposób nie możecie porozumieć się z sąsiadem i Wasze prośby o choćby przycięcie drzewa są wołaniem na puszczę, wówczas pozostaje droga sądowa, a za tym idzie duże prawdopodobieństwo, że Sąd nakaże sąsiadowi ścięcie drzewa.

Kto ponosi koszty usunięcia gałęzi? Jeśli sąsiad zetnie gałęzie sam, wiadomo, że nie będziemy mu za to płacić. Natomiast jeśli my je zgodnie z prawem usuniemy, tu już tak jednoznacznie kto ponosi koszty nie jest. Sądy po prostu różnie w tych kwestiach orzekały. Artykuł 150 K.C. nie wskazuje bowiem kto ma te koszty ponieść. Można jednak dochodzić swoich praw, czyli zwrotu poniesionych kosztów, powołując się na art. 415 K.C., który mówi, że osoba wyrządzająca szkodę jest zobowiązana do zapłaty odszkodowania. Tu jednak nie ma już niestety pewności, że orzeczenie Sądu będzie zgodne z naszymi oczekiwaniami.

Gałęzie sąsiada na mojej działce
Gałęzie sąsiada na mojej działce, autor: manfredrichter/pixabay.com

Gałęzie sąsiada na działce ROD

Zacząć należy od zasad sadzenia drzew na działce ROD, a wiadomo, sadzi się na niej przede wszystkim drzewa owocowe. Regulamin ROD mówi tutaj, że:

§ 53 Drzewa i krzewy owocowe

 1. Gatunki i odmiany drzew owocowych słabo rosnących i karłowych należy sadzić w odległości co najmniej 2 metrów od granicy działki. W przypadku moreli należy zachować odległość co najmniej 3 metrów. Czereśnia i orzech włoski nie mogą być sadzone w odległości mniejszej niż 5 metrów od granicy działki, z wyjątkiem szczepionych na podkładach słabo rosnących, które można sadzić w odległości nie mniejszej niż 3 metry.
 2. Krzewy owocowe należy sadzić w odległości nie mniejszej niż 1 m od granicy działki, a krzewy leszczyny 3 metrów.

Natomiast w wypadku drzew i krzewów ozdobnych:

§ 54 Drzewa i krzewy ozdobne

 1. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych, w tym iglaków, pod warunkiem, że będą to gatunki i formy słabo rosnące.
 2. Drzewa ozdobne, o których mowa w ust.1, należy sadzić w odległości co najmniej 2 m od granic działki.
 3. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych w odległości 1 metra od granicy działki, o ile ich wysokość nie przekroczy 2 metrów.
 4. Krzewy ozdobne silnie rosnące należy sadzić w odległości co najmniej 2 m, a krzewy słabo rosnące i płożące formy iglaków co najmniej 1 m od granic działki.
 5. W odległości 2 m od granicy działki wysokość drzew i krzewów ozdobnych nie powinna osiągać więcej niż 3 m.

A jeśli gałęzie przekroczą granice działki, na której rosną, wówczas:

§ 55 Cięcie i prześwietlanie drzew i krzewów

 1. Działkowiec zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki.
 2. W razie niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.
 3. Uprawnienie wynikające z ust. 2 przysługuje również zarządowi ROD, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny ROD.

A kiedy można wyciąć drzewo bez zezwolenia na swojej działce przeczytacie tutaj:

Fot. główna: Alexey_Marcov/pixabay.com

Śledź:
Portal OgarnijOgród.pl to my, redaktorzy, ludzie z wiedzą, pasją i miłością do ogrodów. I tym właśnie się z Wami dzielimy tworząc powyższe treści z nadzieją, że będziemy współtworzyć Wasze ogrody kwiatowe, warzywniki, sady i trawniki.
Dodaj komentarz