Strona Główna PielęgnacjaCięcie Roślin Kiedy można wyciąć drzewo bez zezwolenia

Kiedy można wyciąć drzewo bez zezwolenia

autor Ogarnij Ogród

Było trochę zamieszania z wycinką drzew na własnej posesji, dlatego warto wiedzieć kiedy można wyciąć drzewo bez zezwolenia, a kiedy o takie zezwolenie trzeba się postarać. Mowa o roku 2023. Bo nie jest tak, że u siebie można ciąć wszystko jak leci. I pamiętaj, drzewo lub krzewy o których mowa, możesz usunąć dopiero wówczas, gdy takie pozwolenie otrzymasz.

Kiedy potrzebne jest zezwolenie na wycięcie drzewa

Najprościej rzecz ujmując, gdy drzewo rosnące na prywatnej posesji ma w obwodzie na wysokości 5 cm od podłoża więcej niż 50 cm, takie zezwolenie jest konieczne. Jeśli jest mniej, żadne zezwolenie nie będzie potrzebne (oczywiście są wyjątki).

Do wniosku o wycięcie drzewa przydadzą się jeszcze inne dane, a mianowicie jaki jest obwód drzewa na wysokości 130 cm (jeśli ma kilka pni, to obwód każdego), a jeśli pień takiej wysokości nie ma, to obwód bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Zezwolenie na wycinkę krzewów

Choć to pewnie zaskakujące, również na wycinkę krzewów w pewnych wypadkach należy mieć pozwolenie. A to wówczas gdy krzewy rosną w skupisku przekraczającym 25m2 powierzchni.

Kiedy można wyciąć drzewo bez zezwolenia

Kiedy można wyciąć drzewo bez zezwolenia, autor: soykast/pixabay.com

Kto może złożyć wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu

  • właściciel nieruchomości;
  • gdy ma zgodę właściciela to również inny posiadacz nieruchomości (na przykład dzierżawca, najemca);
  • jeśli drzewa i krzewy zagrażają funkcjonowaniu różnych urządzeń (linii przesyłowych, rurociągów itp.) to również ich  właściciel.

Kiedy można wyciąć drzewo bez pozwolenia

Nie potrzebujesz pozwolenia na wycięcie drzew jeśli:

  • obwód pnia na wysokości 5 cm od ziemi nie przekracza 50 cm;
  • gatunki drzew, które ściąć można gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza 50 cm to:kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny – drzewa te mogą mieć w obwodzie do 65 cm; topola, wierzba, klon jesionolistny i klon srebrzysty – drzewa te mogą mieć w obwodzie do 80 cm;
  • skupisko krzewów nie przekracza 25m2 powierzchni;
  • drzewa i krzewy, uległy uszkodzeniu podczas działania sił natury, wypadku bądź katastrofy;
  • gdy dany teren ma zostać przywrócony do użytkowania rolniczego;
  • gdy mowa o gatunkach obcych jak np. bożodrzew gruczołowaty.

Są jeszcze inne, bardzo już indywidualne powody, dla których pozwolenia nie potrzebujesz lub otrzymasz wręcz nakaz usunięcia drzew z prywatnej posesji. Ze wszystkimi szczegółami można zapoznać się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

A gdy już zetniesz drzewo, dobrze jest wiedzieć jak pozbyć się pnia po ściętym drzewie, co może być, wbrew pozorom, mało skomplikowanym przedsięwzięciem.

Kiedy można wyciąć drzewo bez zezwolenia

Kiedy można wyciąć drzewo bez zezwolenia, autor: newforester/pixabay.com

Czy można wycinać drzewa owocowe bez pozwolenia

Jeśli drzewa owocowe nie rosną na terenach wpisanych do rejestru zabytków, wówczas można je wycinać bez starania się o zezwolenie na wycinkę drzew owocowych.

Czy można podcinać drzewo bez zezwolenia

Gdy w grę wchodzą cięcia pielęgnacyjne drzew nie ma konieczności posiadania zezwolenia. Jednak przycinanie i podcinanie drzew na własnej posesji ma swoje granice. A tą granicą jest 30% korony. Nie wolno usunąć gałęzi, które wyrosły w całym okresie życie drzewa, jeśli to przekroczyłoby ten limit. Ale i od wyjątków są wyjątki ;-) Jeśli bowiem przywróciłoby to stabilność drzewu, to te magiczne 30% można przekroczyć, albo gdy gałęzie zostaną nadłamane, ewentualnie uschną.

Wycinka drzew – kto wydaje pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów

Wniosek o wyrażenie zgody na usunięcia drzewa lub krzewu można złożyć do urzędu miasta lub urzędu gminy. Jeśli drzewo lub krzewy rosną na na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, wówczas wniosek należy złożyć do wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków.

Wyjątek stanowi chęć usunięcia drzewa lub krzewów z nieruchomości, która jest własnością gminy – wówczas wniosek składa się w starostwie, a gdy gminą jest miasto na prawach powiatu, wówczas do urzędu marszałkowskiego.

Kara za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia lub bez zgody posiadacza nieruchomości 2023

Nie ma zgody – jest kara. Wiadomo. I jeśli wytniesz drzewo lub krzewy z własnej nieruchomości bez zezwolenia musisz się liczyć z karą pieniężną w wysokości dwukrotności opłaty za usunięcie drzewa. Gdy ich usunięcie jest zwolnione z opłat, wówczas to urząd ustali wysokość kary, czyli opłaty która byłaby ponoszona gdyby takiego zezwolenia nie było.

Fot. główna: newforester/pixabay.com

Przeczytaj także

Dodaj komentarz