Strona Główna OgródSad Budowa drzew i krzewów owocowych

Budowa drzew i krzewów owocowych

autor Ogarnij Ogród

Aby móc sprawnie poruszać się po naszych poradnikach dotyczących pielęgnacji drzew i krzewów owocowych (przycinania, okulizacji, szczepienia) warto zapoznać się z budową drzew i krzewów owocowych. Pozwoli to na sprawniejsze operowanie pojęciami i lepsze zrozumienie wykonywanych czynności.

Budowa drzewa owocowego

Budowa drzewa owocowego jest dość prosta. U jego podstawy znajduje się szyjka korzeniowa oraz pień, który rozwidlając się tworzy konary. Część drzew owocowych posiada przewodnik, czyli konar centralny, stanowiący przedłużenie pnia. Przewodnik można uformować samodzielnie jeśli drzewko nie ma tendencji do stworzenia przewodnika. Taką sytuację możemy zaobserwować przy drzewach owocowych, które nie są formowane oraz pielęgnowane przez człowieka – rosnąc samopas mogą nie wytworzyć przewodnika i rozrastać się na boki, zamiast w górę.

Wśród młodych drzewek zaobserwować możemy tzw. dominację wierzchołkową, czyli hamowanie rozwoju bocznych pąków przez pąk wierzchołkowy. Dlatego też pędy, które tworzą się z pąków szczytowych, powstają pod kątem ostrym w stosunku do przewodnika, a pędy tworzące się niżej, pod kątem szerokim.

Gałęzie stanowią rozwidlenie konarów, te z kolei rozwidlają się na drobniejsze, jednoroczne lub dwuletnie gałązki owoconośne, które możemy podzielić na krótkopędy (do 20 cm) oraz długopędy (powyżej 20 cm). Krótkopędy spotkamy przede wszystkim na pędach starszych, w głębi korony drzew, długopędy natomiast tworzą się przede wszystkim na obrzeżach korony. Krótkopędy podzielić możemy z kolei na strzałki, sęczki, prątki, ciernie oraz buławki. Pędy, które silnie wybijają się z nasady konarów oraz na przewodniku nazywamy wilkami.

Budowa drzewa owocowego

Budowa drzewa owocowego, Ogarnij Ogród

Na drzewach owocowych zaobserwować możemy trzy rodzaje pąków:

  • liściowe, nazywane również oczkami, z których rozwijają się liście oraz nowe pędy. Pojawiają się latem przylegając do pędów, osadzają się przede wszystkim wzdłuż długich pędów oraz na ich końcach. Pąki liściowe są drobne, podłużne i szpiczasto zakończone.
  • kwiatowe – są większe od pąków liściowych i pojawiają się na drzewach pestkowych – śliwach, morelach, brzoskwiniach, wiśniach czy czereśniach. Są tępo zakończone, często pojawiają się parami. Tworzą się wiele miesięcy przed zakwitem, bo na początku lata poprzedzającego kwitnienie.
  • mieszane – są to pąki, z których wyrastają liście, kwiaty i pędy. Z jednego pąka tworzy się kwiatostan składający się zazwyczaj z 5 do 7 kwiatów oraz od 3 do 5 liści. Występują na jabłoniach i gruszach.
  • śpiące – pąki pozostające w uśpieniu przez wiele lat. Wybijają się zazwyczaj dopiero po silnym przycięciu drzewa.

Budowa krzewu owocowego

Krzewy owocowe, w przeciwieństwie do drzew owocowych, nie posiadają pnia ani korony. Składają się one w zasadzie wyłącznie z korzeni włóknistych oraz pędów, które dzielimy na pędy jednoroczne, dwuletnie oraz wieloletnie.

Budowa krzewu owocowego

Budowa krzewu owocowego, Ogarnij Ogród

Bibliografia:

  • Augustyn Mika, Cięcie drzew i krzewów owocowych, Warszawa, PWRiL, 1984, ISBN 83-09-00839-2

Fot. główna: foto-horst/pixabay.com

Przeczytaj także

Dodaj komentarz